22416 01436 Ρόδος (Κάμειρος Σκάλα) - Χάλκη, σε μόλις 30'Rhodes to Chalki in just 30 minutes

To book tickets for the Rhodes – Symi route, visit the Sebeco Lines website.

Alko Ferries © 2020 All Rights Reserved. Δημιουργία ΙστοσελίδαςTechNoLogic