22416 01436 Ρόδος (Κάμειρος Σκάλα) - Χάλκη, σε μόλις 30'Rhodes to Chalki in just 30 minutes

Η Εταιρεία μας, επιδιώκωντας την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της Χάλκης ανακοινώνει πως κάθε άφιξη και αναχώρηση του Ε/Γ-Δ/Ρ “SEBECO II” στην Σκάλα Καμείρου θα συνδέεται με την πόλη της Ρόδου, με λεωφορείο ναυλωμένο από την εταιρεία μας.

Αναχωρήσεις SEBECO II από ΣΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.15 π.μ. 15.45 μ.μ.
(Επιδ.)
15.45 μ.μ.
(Επιδ.)
15.45 μ.μ.
(Επιδ.)
15.45 μ.μ.
(Επιδ.)
10.15 π.μ. 10.15 π.μ.
17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ.
Αναχωρήσεις Λεωφορείου από Ρόδο
Αυστραλίας 88 Public – με στάση για επιβίβαση και στον Ευαγγελισμό
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.10 π.μ. 14.30 μ.μ. 14.30 μ.μ. 14.30 μ.μ. 14.30 μ.μ. 09.10 π.μ. 09.10 π.μ.
16.00 μ.μ. 16.00 μ.μ. 16.00 μ.μ.
Αναχωρήσεις SEBECO II από ΧΑΛΚΗ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7.10 π.μ. 7.10 π.μ.
(Επιδ.)
7.10 π.μ.
(Επιδ.)
7.10 π.μ.
(Επιδ.)
7.10 π.μ.
(Επιδ.)
7.10 π.μ. 7.10 π.μ.
16.30 μ.μ. 16.30 μ.μ. 16.30 μ.μ.
Αναχωρήσεις Λεωφορείου από Σκάλα Καμείρου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 7.55 π.μ.
17.15 μ.μ. 17.15 μ.μ. 17.15 μ.μ.
Αναχωρήσεις SEBECO II από ΣΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.30 π.μ. 10.30 π.μ. 10.30 π.μ. 10.30 π.μ. 10.30 π.μ. 9.30 π.μ. 9.30 π.μ.
11.30 π.μ. 11.30 π.μ.
14.00 μ.μ. 16.45 μ.μ.
18.30 μ.μ. 18.30 μ.μ.
(Επιδ.)
18.30 μ.μ.
(Επιδ.)
18.30 μ.μ.
(Επιδ.)
18.30 μ.μ. 18.30 μ.μ.
(Επιδ.)
18.30 μ.μ.
20.15 μ.μ.
Αναχωρήσεις Λεωφορείου από Ρόδο
Αυστραλίας 88 Public – με στάση για επιβίβαση και στον Ευαγγελισμό
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.15 π.μ. 09.15 π.μ. 09.15 π.μ. 09.15 π.μ. 09.15 π.μ.
10.00 π.μ. 10.00 π.μ.
17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ.
Αναχωρήσεις SEBECO II από ΧΑΛΚΗ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7.10 π.μ. 7.10 π.μ.
(Επιδ.)
7.10 π.μ.
(Επιδ.)
7.10 π.μ.
(Επιδ.)
7.10 π.μ. 8.15 π.μ.
(Επιδ.)
8.15 π.μ.
10.30 π.μ. 10.30 π.μ.
13.00 μ.μ. 16.00 π.μ.
17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ.
19.30 μ.μ.
Αναχωρήσεις Λεωφορείου από Σκάλα Καμείρου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 7.55 π.μ.
11.15 π.μ. 11.15 π.μ.
18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ.
Αναχωρήσεις SEBECO II από ΣΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.30 π.μ. 09.30 π.μ. 09.30 π.μ. 09.30 π.μ. 09.30 π.μ. 09.30 π.μ. 09.30 π.μ.
12.30 π.μ. 12.30 π.μ. 12.30 π.μ. 12.30 π.μ. 12.30 π.μ. 12.30 π.μ. 12.30 π.μ.
18.30 μ.μ. 18.30 μ.μ.
(Επιδ.)
18.30 μ.μ.
(Επιδ.)
18.30 μ.μ.
(Επιδ.)
18.30 μ.μ. 18.30 μ.μ.
(Επιδ.)
18.30 μ.μ.
20.15 μ.μ.
Αναχωρήσεις Λεωφορείου από Ρόδο
Αυστραλίας 88 Public – με στάση για επιβίβαση και στον Ευαγγελισμό
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.00 π.μ. 08.00 π.μ.
11.00 π.μ. 11.00 π.μ. 11.00 π.μ. 11.00 π.μ. 11.00 π.μ. 11.00 π.μ. 11.00 π.μ.
17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ.
Αναχωρήσεις SEBECO II από ΧΑΛΚΗ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7.10 π.μ. 7.10 π.μ.
(Επιδ.)
7.10 π.μ.
(Επιδ.)
7.10 π.μ.
(Επιδ.)
7.10 π.μ. 8.15 π.μ.
(Επιδ.)
8.15 π.μ.
11.30 π.μ. 11.30 π.μ. 11.30 π.μ. 11.30 π.μ. 11.30 π.μ. 11.30 π.μ. 11.30 π.μ.
17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ.
19.30 μ.μ.
Αναχωρήσεις Λεωφορείου από Σκάλα Καμείρου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 9.00 π.μ. 9.00 π.μ.
12.15 π.μ. 12.15 π.μ. 12.15 π.μ. 12.15 π.μ. 12.15 π.μ. 12.15 π.μ. 12.15 π.μ.
18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ.
Αναχωρήσεις SEBECO II από ΣΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.30 π.μ. 09.30 π.μ. 09.30 π.μ. 09.30 π.μ. 09.30 π.μ. 09.30 π.μ. 09.30 π.μ.
11.30 π.μ. 11.30 π.μ. 11.30 π.μ. 11.30 π.μ. 11.30 π.μ. 11.30 π.μ. 11.30 π.μ.
16.45 μ.μ.
18.30 μ.μ. 18.30 μ.μ.
(Επιδ.)
18.30 μ.μ.
(Επιδ.)
18.30 μ.μ.
(Επιδ.)
18.30 μ.μ. 18.30 μ.μ.
(Επιδ.)
18.30 μ.μ.
20.15 μ.μ.
Αναχωρήσεις Λεωφορείου από Ρόδο
Αυστραλίας 88 Public – με στάση για επιβίβαση και στον Ευαγγελισμό
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07.00 π.μ. 07.00 π.μ. 07.00 π.μ. 07.00 π.μ. 07.00 π.μ. 08.00 π.μ. 08.00 π.μ.
10.00 π.μ. 10.00 π.μ. 10.00 π.μ. 10.00 π.μ. 10.00 π.μ. 10.00 π.μ. 10.00 π.μ.
17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ.
Αναχωρήσεις SEBECO II από ΧΑΛΚΗ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7.10 π.μ. 7.10 π.μ.
(Επιδ.)
7.10 π.μ.
(Επιδ.)
7.10 π.μ.
(Επιδ.)
7.10 π.μ. 8.15 π.μ.
(Επιδ.)
8.15 π.μ.
10.30 π.μ. 10.30 π.μ. 10.30 π.μ. 10.30 π.μ. 10.30 π.μ. 10.30 π.μ. 10.30 π.μ.
16.00 μ.μ.
17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ. 17.30 μ.μ. 17.45 μ.μ.
19.30 μ.μ.
Αναχωρήσεις Λεωφορείου από Σκάλα Καμείρου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 9.00 π.μ. 9.00 π.μ.
11.15 π.μ. 11.15 π.μ. 11.15 π.μ. 11.15 π.μ. 11.15 π.μ. 11.15 π.μ. 11.15 π.μ.
18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ.
Αναχωρήσεις SEBECO II από ΣΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.30 π.μ. 09.30 π.μ. 09.30 π.μ. 09.30 π.μ. 09.30 π.μ. 09.30 π.μ. 09.30 π.μ.
11.30 π.μ. 11.30 π.μ. 11.30 π.μ. 11.30 π.μ. 11.30 π.μ. 11.30 π.μ. 11.30 π.μ.
16.45 μ.μ.
18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ.
(Επιδ.)
18.15 μ.μ.
(Επιδ.)
18.15 μ.μ.
(Επιδ.)
18.15 μ.μ. 18.15 μ.μ.
(Επιδ.)
18.30 μ.μ.
20.15 μ.μ. 20.15 μ.μ. 20.15 μ.μ. 20.15 μ.μ. 20.15 μ.μ. 20.15 μ.μ. 20.15 μ.μ.
Αναχωρήσεις Λεωφορείου από Ρόδο
Αυστραλίας 88 Public – με στάση για επιβίβαση και στον Ευαγγελισμό
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07.00 π.μ. 07.00 π.μ. 07.00 π.μ. 07.00 π.μ. 07.00 π.μ. 08.00 π.μ. 08.00 π.μ.
10.00 π.μ. 10.00 π.μ. 1000 π.μ. 10.00 π.μ. 10.00 π.μ. 10.00 π.μ. 10.00 π.μ.
17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.00 μ.μ. 17.15 μ.μ.
Αναχωρήσεις SEBECO II από ΧΑΛΚΗ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7.10 π.μ. 7.10 π.μ.
(Επιδ.)
7.10 π.μ.
(Επιδ.)
7.10 π.μ.
(Επιδ.)
7.10 π.μ. 8.15 π.μ.
(Επιδ.)
8.15 π.μ.
10.30 π.μ. 10.30 π.μ. 10.30 π.μ. 10.30 π.μ. 10.30 π.μ. 10.30 π.μ. 10.30 π.μ.
16.00 μ.μ
17.15 μ.μ. 17.15 μ.μ. 17.15 μ.μ. 17.15 μ.μ. 17.15 μ.μ. 17.15 μ.μ. 17.45 μ.μ.
19.15 μ.μ. 19.15 μ.μ. 19.15 μ.μ. 19.15 μ.μ. 19.15 μ.μ. 19.15 μ.μ. 19.30 μ.μ.
Αναχωρήσεις Λεωφορείου από Σκάλα Καμείρου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 7.55 π.μ. 9.00 π.μ. 9.00 π.μ.
11.15 π.μ. 11.15 π.μ. 11.15 π.μ. 11.15 π.μ. 11.15 π.μ. 11.15 π.μ. 11.15 π.μ.
18.00 μ.μ. 18.00 μ.μ. 18.00 μ.μ. 18.00 μ.μ. 18.00 μ.μ. 18.00 μ.μ. 18.30 μ.μ.

Alko Ferries © 2020 All Rights Reserved. Δημιουργία ΙστοσελίδαςTechNoLogic