22416 01436 Ρόδος (Κάμειρος Σκάλα) - Χάλκη, σε μόλις 30Rhodes to Chalki in just 30 minutes

Η Εταιρεία μας, επιδιώκωντας την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της Χάλκης ανακοινώνει πως κάθε άφιξη και αναχώρηση του Ε/Γ-Δ/Ρ «SEBECO II» στην Σκάλα Καμείρου θα συνδέεται με την πόλη της Ρόδου, με λεωφορείο ναυλωμένο από την εταιρεία μας.

Αναχώρηση από Χάλκη
Δευτέρα Τρίτη Παρασκευή Σάββατο
Πλοίο Από Χάλκη προς Κάμειρο 07.10
Λεωφορείο Απο Κάμειρο για Ρόδο 07.55
Αναχώρηση από Ρόδο
Δευτέρα Τρίτη Παρασκευή Σάββατο
Λεωφορείο Απο Ρόδο για Κάμειρο 14.30
Πλοίο Από Κάμειρο προς Χάλκη 15.45
Αναχώρηση από Χάλκη
Καθημερινές και Σάββατο
Πλοίο Από Χάλκη προς Κάμειρο 07.10
* 1ο δρομολόγιο
16.30
* 2ο δρομολόγιο
Λεωφορείο Απο Κάμειρο για Ρόδο 07.55
* 1ο δρομολόγιο
17.15
* 2ο δρομολόγιο
Κυριακές
Πλοίο Από Χάλκη προς Κάμειρο 07.10
* 1ο δρομολόγιο
17.30
* 2ο δρομολόγιο
Λεωφορείο Απο Κάμειρο για Ρόδο 07.55
* 1ο δρομολόγιο
18.15
* 2ο δρομολόγιο
Αναχώρηση από Ρόδο
Καθημερινές και Σάββατο
Λεωφορείο Απο Ρόδο προς Κάμειρο 09.10
* 1ο δρομολόγιο
16.00
* 2ο δρομολόγιο
Πλοίο Απο Κάμειρο προς Χάλκη 10.30
* 1ο δρομολόγιο
17.30
* 2ο δρομολόγιο
Κυριακές
Λεωφορείο Απο Ρόδο προς Κάμειρο 09.10
* 1ο δρομολόγιο
17.00
* 2ο δρομολόγιο
Πλοίο Απο Κάμειρο προς Χάλκη 10.30
* 1ο δρομολόγιο
18.30
* 2ο δρομολόγιο
Αναχώρηση από Χάλκη
Καθημερινές
Πλοίο Από Χάλκη προς Κάμειρο 07.10
* 1ο δρομολόγιο
11.00
* 2ο δρομολόγιο
16.30
* 3ο δρομολόγιο
Λεωφορείο Απο Κάμειρο για Ρόδο 07.55
* 1ο δρομολόγιο
11.45
* 2ο δρομολόγιο
17.15
* 3ο δρομολόγιο
Σάββατα
Πλοίο Από Χάλκη προς Κάμειρο 08.00
* 1ο δρομολόγιο
11.00
* 2ο δρομολόγιο
16.30
* 3ο δρομολόγιο
Λεωφορείο Απο Κάμειρο για Ρόδο 08.45
* 1ο δρομολόγιο
11.45
* 2ο δρομολόγιο
17.15
* 3ο δρομολόγιο
Κυριακές
Πλοίο Από Χάλκη προς Κάμειρο 08.00
* 1ο δρομολόγιο
11.00
* 2ο δρομολόγιο
16.30
* 3ο δρομολόγιο
18.30
* 4ο δρομολόγιο
Λεωφορείο Απο Κάμειρο για Ρόδο 08.45
* 1ο δρομολόγιο
11.45
* 2ο δρομολόγιο
17.15
* 3ο δρομολόγιο
18.45
* 4ο δρομολόγιο
Αναχώρηση από Ρόδο
Καθημερινές και Σάββατο
Λεωφορείο Απο Ρόδο προς Κάμειρο 08.40
* 1ο δρομολόγιο
10.15
* 2ο δρομολόγιο
16.00
* 3ο δρομολόγιο
Πλοίο Απο Κάμειρο προς Χάλκη 10.00
* 1ο δρομολόγιο
12.00
* 2ο δρομολόγιο
17.30
* 3ο δρομολόγιο
Κυριακές
Λεωφορείο Απο Ρόδο προς Κάμειρο 08.40
* 1ο δρομολόγιο
10.15
* 2ο δρομολόγιο
16.00
*3ο δρομολόγιο
18.00
* 4ο δρομολόγιο
Πλοίο Απο Κάμειρο προς Χάλκη 10.00
* 1ο δρομολόγιο
12.00
* 2ο δρομολόγιο
17.30
* 3ο δρομολόγιο
19.20
* 4ο δρομολόγιο

Alko Ferries © 2019 All Rights Reserved