ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ALKO FERRIES

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Η ALKO SHIPPING N.E. παρέχει έκπτωση 50% σε πολύτεκνες οικογένειες. Για την χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη θεωρημένης κάρτας πολυτέκνων. Τα τέκνα των πολυτέκνων δικαιούνται την έκπτωση εφόσον φέρουν το ανάλογο δελτίο.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η ALKO SHIPPING N.E. παρέχει έκπτωση 50% στους φοιτητές. Η έκπτωση αφορά φοιτητές Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ – ΤΕΙ) και χορηγείται με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.

AMEA

Η ALKO SHIPPING N.E. παρέχει έκπτωση 50% σε άτομα με ειδικές ανάγκες, στους τυφλούς και συνοδούς αυτών. Η προσφορά ισχύει για ποσοστά αναπηρίας 80% & άνω. Απαραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη σχετικής απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

ΠΑΙΔΙΑ 5 ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ

Η ALKO SHIPPING N.E. παρέχει έκπτωση 50% σε παιδιά από 5 έως 10 ετών.

Alko Ferries © 2019 All Rights Reserved