22416 01436 Ρόδος (Κάμειρος Σκάλα) - Χάλκη, σε μόλις 30'Rhodes to Chalki in just 30 minutes

Υπολογισμός Ναύλων

Έναρξη

0$

Καλό ταξίδι!

Επιλέξτε δρομολόγιο

Πρέπει να επιλέξετε κάτι για να προχωρήσετε.

Επόμενο Βήμα

Υπολογισμός Έκπτωσης

Πρέπει να επιλέξετε κάτι για να προχωρήσετε.

Επόμενο Βήμα

Μεταβίβαση - Έκπτωση

Πρέπει να επιλέξετε κάτι για να προχωρήσετε.

Επόμενο Βήμα

Υπολογισμός τιμής

Πρέπει να επιλέξετε κάτι για να προχωρήσετε.

Επόμενο Βήμα

Κόστος Δρομολογίου

Τελική τιμή συμπ. φόρων :

Σύνοψη

Περιγραφή Πληροφορίες Ποσόστητα Τιμή
Έκπτωση :
Σύνολο :

Alko Ferries © 2020 All Rights Reserved